Daň z nabytí nemovitosti od roku 2014

Nová daň nahrazuje dosud používanou daň z převodu nemovitosti. Jediné co se zatím nemění je její výše, která je stanovena na 4%. Nemění se ani poplatník, který je převodce nebo prodávající a kupující je ručitelem. Strany se mohou při obchodu s nemovitostí dohodnout, že daň zaplatí kupující a tím ručení zaniká.

Daň se týká převodu nemovitých věcí, koupě práva stavby provedené za úplatu a jeho zánik, nabytí do svěřenského fondu, získání stavby na cizím pozemku či získání nemovitosti vydržením.

 

Z daně je vyřazeno to jestli nabudete nemovitost prováděním pozemkových úprav, přeměnou obchodní organizace, vkladem do základních kapitálů firem, u nepoužívaných staveb a vyloučí se dvojí zdanění u finančního leasingu nemovitosti u nabyvatele po skončení leasingu.

 

S novou daní zaniká povinnosti nechat si vypracovat znalecký posudek. K určení daně postačí kupní cena, resp. 75% z ní, to je základ daně ze které se bude vypočítávat daň. Finanční úřad bude cenu porovnávat s tzv. směrnou hodnotou nemovitosti, to jest hodnota nemovitosti podobné tj. V místě, čase, stavu, stáří, technických parametrů atd. Tedy cena místně obvyklá, kterou si stanoví finanční úřad podle svých dat. Vypočítá se z ní tzv. srovnávací daňová hodnota ze které může být daň určena a to v případech pokud je kupní cena nemovitosti o třetinu nižší než je směrná hodnota nemovitosti podle FÚ.

 

Může nastat, že se to nebude poplatníkovi líbit a ten se může obrátit na znalce a nechat si vypracovat znalecký posudek z něhož se vypočte daň (ze 75% hodnoty nemovitosti v posudku). Poplatník si může cenu za posudek odečíst od základu daně.

 

Daň je splatná 3 měsíce po konci kalendářního měsíce ve kterém byl zapsán vklad vlastnictví do katastru nemovitostí a do té doby musí být přiznána i na FÚ. Výpočet daně provádí finanční úřad. Poplatník musí vyplnit data, které jsou nutné pro výpočet týkající se nemovitosti, aby finanční úřad mohl stanovit směrnou hodnotu. Poplatník si ze svých dat vypočítá tzv. zálohu na daň ve výši 4% a zaokrouhlí ji na celé koruny nahoru, kterou musí zaplatit do konce lhůty, která platí pro odevzdání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Přílohy k přiznání není třeba ověřit, stačí pouze kopie, které lze přiložit elektronicky nebo v papírové podobě k přiznání.

 

V případě, že finanční úřad doměří daň, tak je zapotřebí daň zaplatit do 30 dní od doručení platebního výměru. V případě, že nemovitost nabývají manželé, tak stačí, aby přiznání k dani podal a zaplatil pouze jeden z nich. Jestli nepřiznají a nepodají, tak může finanční úřad vymáhat daň po obou.

 

Osvobozeny od daně jsou novostavby a to v případě, že k prvnímu převodu nemovitosti dojde do 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí. Jde-li o přístavby, úpravy, nástavby, ze kterých vznikne nový byt, tak jsou taktéž osvobozeny od daně v pětileté lhůtě prvního převodu.

 

 

Doporučujeme také navštívit web na téma: Povinné ručení

Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: spravce@bezrealitky.info


Hledej nemovitosti bez realitky v okrese:
Pronájem bytu
Reality