Bezrealitky.info: Blíží se termín k podání přiznání k dani z nemovitosti!

Pozor na termín podání přiznání k dani z nemovitostí! Některým zbývá už jen pár dnů! Do 31.1.2013 musí daňové přiznání podat ti, kteří v uplynulém roce nabyli nemovitost, ať už koupí, dědictvím, darem či jiným způsobem.

Ti, kteří nemovitost v loňském roce nabyli a do konce roku i podali návrh na vklad do katastru nemovitostí, ale vklad zatím zapsán nebyl, mají ještě s daňovým přiznáním čas. Musí jej podat nejpozději do konce třetího měsíce od konce měsíce, ve kterém byla změna v katastru nemovitostí zapsána.

Do 31.1.2013 musí přiznání k dani z nemovitostí odevzdat také majitelé nemovitostí, u kterých se změnily okolnosti rozhodné pro výpočet daně. Týká se to veškerých změn v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti, jako např. přístavby a nástavby, druh nemovitosti, stavba garáže, velikost pozemku, počet nemovitostí ve vlastnictví atd. V těchto případech stačí podat dílčí daňové přiznání.

Změna místního koeficientu sice ovlivní výši daně, avšak nejedná se o změnu v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti. Takže pokud se jedná o jedinou změnu, pak se nové daňové přiznání nepodává.

Těm, kteří budou daňové přiznání podávat, doporučujeme, aby si nejprve ověřili, pod který finanční úřad patří. V loňském roce se totiž měnila územní příslušnost správce daně!

Nedodržení lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitosti je sankcionováno a to pokutami ve výši od 0,05%-5% za každý den prodlení, maximálně 300.000 Kč. Pokud nestihnete podat daňové přiznání včas, můžete se pokutě vyhnout, pokud jej fyzicky předáte finančnímu úřadu nejpozději do pěti pracovních dnů po stanoveném termínu, letos tedy do 7. února.

Jinak vše běží postaru. To znamená, že ti, kteří přiznání k dani z nemovitostí již někdy v minulosti podali, nemusí podávat nové daňové přiznání. Finanční úřad, stejně jako každý rok, automaticky rozesílá složenky pro zaplacení daně, se splatností 31.5.2013 pro daně do výše 5000 Kč. Daň ve výši nad 5000 Kč je možné uhradit ve dvou stejně velkých splátkách. První část je pak splatná 31.5.2013 a druhá je splatná 30.11.2013. Některým vlastníkům nemovitostí může přijít složenka na vyšší částku, než byli zvyklí, a to v případě, že se změnil místní koeficient obce, v níž se nemovitost nachází.

Co se týká koeficientů, sazeb a výpočtu daně z nemovitosti, doporučujeme vám nejjednodušší způsob – EPO – elektronické podání. Na portálu České daňové správy prostřednictvím webu Ministerstva financí http://adisspr.mfcr.cz si pod odkazem „daň z nemovitostí“ najděte on-line formulář. Při jeho vyplňování se dozvíte vše potřebné. Pak už vám stačí jen odeslat jej.

POZOR: Změny v dani z nemovitostí pro vlastníky vícero nemovitostí v kraji

Osoby, které vlastní v rámci jednoho kraje více nemovitostí, podávají od roku 2013 pouze jedno společné přiznání k dani z nemovitostí. To znamená, že na všechny nemovitosti v jednom kraji, vyplňuje jejich vlastník pouze jedno daňové přiznání.

Tato změna souvisí se zákonem o Finanční správě, který nově definuje krajskou územní působnost a umožňuje tím sloučení daňových povinností spravovaných doposud různými finančními úřady.

Jinak platí to, na co jsme byli doposud zvyklí. Přiznání k dani z nemovitostí podává vlastník nemovitosti v případě, že nabude nemovitost, nebo u něhož se změnily okolnosti rozhodné pro výpočet daně. To znamená, že v roce 2013 se podává daňové přiznání v případě, že došlo k takovým změnám v roce 2012.

Pokud k žádným změnám v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí nedošlo a přiznání k dani z nemovitostí bylo již někdy dříve podáno, pak se nové daňové přiznání nepodává. Finanční úřad automaticky vám zašla složenku pro zaplacení daně s vyčíslenou částkou.

 

 

 

Doporučujeme také navštívit web na téma: Povinné ručení

Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: spravce@bezrealitky.info


Hledej nemovitosti bez realitky v okrese:
Pronájem bytu
Reality